Varvara Skibina VarrikArt

Shipping Policy

České znění Podmínek dopravy  — viz níž // Jump to the Czech version of The Shipping Policy

Processing Time

All orders are processed within 2-3 business days. Orders are shipped from Monday to Friday. Orders are not shipped or delivered on weekends or holidays.

The time required to prepare an order for shipping varies. Details can be found in individual items’ descriptions.

 

Estimated Delivery Times

Shipping time ranges from 3-5 to 60 days, depending on your address and the selected shipping method. For addresses in Europe the delivery usually takes 3-5 business days.

The seller will endeavor to meet these shipping estimates, but final deadlines cannot be guaranteed. The actual delivery time will depend on the chosen shipping method.

 

Customs, Duties and Import Taxes

Buyers are responsible for all customs and import taxes that may apply to the order. The seller is not accountable for delays caused by customs procedures.

 

Return Policy

Our Return and Refund Policy provides detailed information about options and procedures for returning the order.

 

Dopravní podmínky

Doba zpracování

Všechny objednávky jsou zpracovávány do 2-3 pracovních dnů. Objednávky jsou odesílány od pondělí do pátku. Objednávky nejsou odesílány ani doručovány o víkendech nebo svátcích.

Čas potřebný k přípravě objednávky na dopravu se různí. Podrobnosti jsou k dispozici u jednotlivých položek.

Odhadované dodací lhůty

Doba doručení se pohybuje od 3-5 do 60 dnů v závislosti na adrese a zvoleném způsobu dopravy. Pro adresy v Evropě obvykle trvá doručení 3-5 pracovních dnů.

Prodávající se bude snažit tyto odhady přepravy splnit, ale konečné termíny nelze zaručit. Skutečná doba dodání závisí na zvoleném způsobu dopravy.

Cla a dovozní daně

Kupující jsou zodpovědní za veškerá cla a dovozní daně, která by se na ně mohla vztahovat. Prodávající není zodpovědný za zpoždění způsobená celními procedurami.

Vrácení a výměna

Veškeré informace jsou k nalezení v sekci Vracení a výměna zboží.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop