Varvara Skibina VarrikArt

Return and Refund Policy

České znění Podmínek vrácení — viz níž // Jump to the Czech version of The Return Policy

Refund Policy
If you are not fully satisfied with your purchase, you may request a refund within 30 days of receiving the painting.
The artwork must be returned in its original condition, without any damage or alterations.
Refunds will be issued in the same form of payment used for the initial purchase.
Shipping costs for returns are the responsibility of the buyer unless the return is due to a mistake on our part (e.g., wrong item, damaged or defective painting).
 
Return Policy
If a painting arrives damaged or defective, please contact me at varrikart@gmail.com within 48 hours of receiving the artwork to arrange a return or exchange.
I may require photos or documentation of the damage in order to process the return.
Once the return is approved, a prepaid shipping label will be provided for the return of the damaged or defective painting.
If you wish to return the painting for reasons other than damage or defects, you will be responsible for the return shipping costs.
Please note that for custom or personalized paintings, as well as fo items on sale refunds and returns may not be available unless the artwork arrives damaged or defective. In such cases, please contact me immediately, and we will work to find a suitable solution.
 
I strive to provide the best customer service and ensure that my customers are satisfied with their purchases. If you have any further questions or concerns about the Refund and Return policy, please don’t hesitate to contact me at varrikart@gmail.com.
 

Podmínky vrácení

Vrácení peněz
Pokud nejste zcela spokojeni se svým nákupem, můžete požádat o vrácení peněz do 30 dní od obdržení obrazu.

Obraz musí být vrácen v původním stavu, bez poškození nebo úprav.

Vrácení peněz bude provedeno stejnou formou platby, jaká byla použita při původním nákupu.

Náklady na dopravu při vrácení nese kupující, pokud vrácení není způsobeno naší chybou (např. chybná položka, poškozený nebo vadný obraz).

 

Vrácení zboží
Pokud obraz dorazí poškozený nebo vadný, kontaktujte mě na adrese varrikart@gmail.com do 48 hodin od obdržení obrazu a domluvte si vrácení nebo výměnu.

Může být vyžadováno poskytnutí fotografií nebo dokumentace škody ke zpracování vrácení.

Jakmile je vrácení schváleno, bude poskytnut předplacený štítek pro vrácení.

Pokud chcete vrátit obraz z jiných důvodů než škody nebo vad, nesete náklady na vrácení.

Pro zakázkové nebo personalizované obrazy, pro položky ve slevě nemusí být vrácení zboží a vrácení peněz možné, pokud obraz není poškozený nebo vadný. V takových případech mě prosím kontaktujte okamžitě a společně najdeme vhodné řešení.

Snažím se poskytovat nejlepší zákaznický servis a zajistit spokojenost svých zákazníků. Pokud máte další otázky nebo obavy ohledně politiky vrácení zboží a vrácení peněz, neváhejte mě kontaktovat prostřednictvím varrikart@gmail.com.

 

 

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop